Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 10 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka,

na ktorého strane nie je zúžená vozovka,

ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky,

čo najďalej vpravo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy,

na pravú krajnicu.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

3 m,

2,5 m,

2 m.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde",

nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,

je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,

nie je povinný dať prednosť v jazde nemotorovým vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

ak nemá rozhľad na vzdialenosť najmenej 200 m,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo,

za hmly, sneženia a hustého dažďa.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na parkovisku,

v obytnej zóne,

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Na motocykli je zakázané

prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov,

používanie okuliarov prepravovanými osobami,

bočné sedenie prepravovaných osôb.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú,

80 km/h.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi,

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

kolmo na okraj cesty v obci.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m,

30 m,

na ktorú má rozhľad.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky,

je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolené státie.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je dávaná výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami,

smie vchádzať na železničné priecestie, ak prichádza nákladný vlak.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť na

moste,

jednosmernej ceste vľavo aj vpravo,

električkovom koľajovom páse.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel,

tam, kde je to preňho najvýhodnejšie,

len na miestach na to určených.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty,

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere,

neplatí pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere,

neplatí pre vodiča motocykla a vodiča nemotorového vozidla.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

5 m pred ním,

5 m za ním,

5 m pred ním a 5 m za ním.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

stáť v druhom rade,

zastaviť a stáť na priechode pre chodcov,

zastaviť v druhom rade.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

vľavo a tak, aby bola medzi vozidlami vzdialenosť najmenej 1 m,

vždy vľavo,

vpravo, včas a v dostatočnej miere.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,

ide o vzájomné predchádzanie,

nejde o vzájomné predchádzanie,

ide o vzájomné predchádzanie, ak ostatné vozidlá jazdia rýchlejšie.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,

rýchlosťou najmenej 70 km/h,

len na lane.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej

30 m za vozidlom mimo obce a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 60 m za vozidlom,

50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom; v obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia,

30 m za vozidlom v obci aj mimo obce.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovoľujú,

smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak,

nesmie vchádzať na železničné priecestie.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

na účelovej komunikácii za zníženej viditeľnosti,

na jednosmernej ceste vpravo.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

3 m pre každý smer jazdy,

3 m pre oba smery jazdy,

2,5 m.