Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 20 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 20. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 1 body)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,

nesmú ho ich vodiči obmedziť, ak prechádza cez priechod pre chodcov,

má prednosť pred týmito vozidlami, ak prechádza cez priechod pre chodcov,

musí vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

Otázka č. 2 (za 1 body)
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

Voľno, ak má obe ruky pripažené,

povinnosť odbočiť vpravo alebo vľavo,

Stoj!; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.

Otázka č. 3 (za 1 body)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

pravej strane,

ľavej strane,

ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla.

Otázka č. 4 (za 1 body)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou.

Otázka č. 5 (za 1 body)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým

po chodníku,

po cestičke pre cyklistov,

po ľavej krajnici.

Otázka č. 6 (za 1 body)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú.

Otázka č. 7 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

náhradný stierač.

Otázka č. 8 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

Otázka č. 9 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies.

Otázka č. 10 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca,

je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.

Otázka č. 11 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo,

náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené.

Otázka č. 12 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej jeden zakladací klin pre každú nápravu motorového vozidla,

bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,

motolekárnička.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom,

nie je možné uviesť do činnosti osvetlenie batožinového priestoru,

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

vlečné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou.

Otázka č. 16 (za 1 body)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou.

Otázka č. 17 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak,

sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

nie je vybavené riadeným katalyzátorom.

Otázka č. 18 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm.

Otázka č. 19 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

Otázka č. 20 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

Otázka č. 21 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe,

bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody.

Otázka č. 22 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

Otázka č. 23 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe,

ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

Otázka č. 24 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

náhradný stierač,

žiarovka používaná na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

Otázka č. 25 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.