Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 5 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť

zvukové výstražné znamenie na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva v obci,

na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek,

zimné pneumatiky v období od 15. marca do 15. októbra.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodič je povinný

dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť,

zastaviť vozidlo pred priechodom pre chodcov aj vtedy, ak sa ňom chodci nenachádzajú,

zastaviť vozidlo pred priechodom pre chodcov len vtedy, ak sa na ňom nachádza skupina chodcov.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať

ak je na križovatke a 500 m pred ňou,

ak by pritom musel podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,

pri jazde cez železničné priecestie.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič nesmie

prekážať v jazde len rýchlejšie idúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb bezdôvodne pomalou jazdou,

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám len za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,

ochranný štít.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na ceste 1. triedy,

na žiadnej križovatke,

na jednosmernej ceste.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky,

určených pre predsedov vyšších územných celkov,

Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

osobu staršiu ako 65 rokov,

osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla,

vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

nemá najmenej trojročnú prax vo vedení takéhoto vozidla alebo je pod značným vplyvom alkoholu,

nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom o cestnej premávke, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,

spĺňa podmienky ustanovené zákonom o cestnej premávke, je však mladšia ako 23 rokov.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

so súhlasom vodiča môže dovoliť, aby sa vozidlo použilo na jazdu,

nesmie prikázať ani dovoliť, aby sa vozidlo použilo na jazdu,

môže prikázať, aby sa vozidlo použilo na jazdu v obci.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič nesmie

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak sa vo vozidle nachádza spolujazdec,

viesť vozidlo po miestnych komunikáciách v čase od 0.00 hod. do 4.00 hod.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla,

osobu staršiu ako 65 rokov,

vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Vodič malého motocykla alebo bicykla

nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,

smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,

smie jazdiť po pravej krajnici len, ak sa tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

najmenej 12 hodín po skončení vedenia vozidla,

počas vedenia vozidla,

len počas vedenia motocykla a vozidla, ktorého najväčšia celková hmotnosť presahuje 3500 kg.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,

ochranný štít.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

spolujazdca sediaceho na zadnom sedadle vozidla,

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla,

vodiča počas jazdy v obci.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Vodič

smie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke, najmä v nočnej dobe,

môže viesť vozidlo najviac 30 minút po požití alkoholu,

nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h,

za tým účelom vždy zastaviť vozidlo,

jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

je povinný chybu odstrániť na mieste; ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť,

je povinný zapnúť predné svetlomety do hmly,

smie pokračovať v jazde k najbližšej čerpacej stanici.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Vodič je povinný

dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov, len ak je takýto priechod vybavený svetelným signalizačným zariadením,

dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov,

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vodič nesmie viesť vozidlo

po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak je jeho spolujazdcom lekár,

po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

nemá pri sebe lieky, ktoré pravidelne užíva.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

vodič jazdiaci v pravom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v ľavom jazdnom pruhu,

vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou,

má prednosť v jazde vozidlo idúce vyššou rýchlosťou.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

vždy vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie plynulej jazdy jeho vozidla, najmä na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci,

len v obci na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,

len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.