Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 7 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len mimo obce,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak

sa otáča alebo cúva v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad,

sa otáča alebo cúva na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

len pri obchádzaní a predchádzaní,

len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti,

za každých okolností.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy

vpravo,

vľavo a to za žiadnych okolností,

vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy vyznačenom na vozovke,

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

môže obmedziť protiidúcich vodičov,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vozidlá môžu isť súbežne vedľa seba,

len ak jazdia po jednosmernej ceste s dvoma jazdnými pruhmi v obci,

len ak jazdia po diaľnici a po rýchlostnej ceste,

ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

je povinná toto zariadenie použiť pri jazde mimo obce,

je povinná toto zariadenie použiť pri jazde rýchlosťou vyššou ako 40 km/h,

je povinná toto zariadenie použiť.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody,

na čerpacej stanici,

na parkovisku za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená,

pri jazde mimo obce,

za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka,

za každých okolností vľavo,

vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h,

jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené,

za tým účelom vždy zastaviť vozidlo.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností,

okuliarmi len pri snežení alebo v daždi,

najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

je povinný vždy zastaviť vozidlo,

nie je povinný mu dať prednosť v jazde,

je povinný mu dať prednosť v jazde.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou,

najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou,

len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

miestnu komunikáciu a to len vtedy, ak vchádza na cestu v obci,

cestu,

cestu; to neplatí ak vchádza na cestu mimo obce.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

s odstupom najmenej 3 m,

vľavo,

vpravo.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

zľava,

sprava,

po jednosmernej ceste.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety,

vždy za zníženej viditeľnosti,

len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Vodič smie cúvať

na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,

na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak,

v tuneli.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

mať bezpečnostný odev oblečený,

bezodkladne privolať odťahovú službu.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

má prednosť v jazde,

nemá prednosť v jazde,

dáva prednosť v jazde vozidlu idúcemu po jej ľavej strane.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejdenie pozdĺž električky ostatným vodičom,

dať o tom znamenie upažením,

zastaviť na najbližšom odbočovacom pruhu.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

mať bezpečnostný odev oblečený,

bezodkladne privolať odťahovú službu.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

nedáva znamenie o zmene smeru jazdy.