Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 1 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo ináč nebezpečnú krajnicu,

upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla,

upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť z dôvodu výskytu hmly alebo dymu.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy vľavo,

zákaz otáčania,

zákaz odbočovania vľavo.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie bez závor,

kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom,

križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz státia na krajnici,

odletujúci štrk,

nebezpečenstvo poškodenia pneumatík.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne,

upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne,

zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci,

umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci,

zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

klzká vozovka v úseku 2 km,

zákruty v úseku 2 km, prvá vpravo,

spôsob obchádzania prekážok na mieste vzdialenom 2 km.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,

označuje jednosmernú premávku,

prikazuje obchádzať prekážku v smere, ktorým šípka ukazuje.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

spôsob obchádzania štyroch prekážok,

štyri zákruty, prvá vpravo,

nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu nemotorových vozidiel,

zákaz vjazdu všetkých vozidiel,

zúžená vozovka.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %,

priklonenú strmú stráň sprava,

miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek,

zákaz vjazdu osobných automobilov,

zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

pripájací jazdný pruh,

miesto, kde je zúžená vozovka (z jednej strany), kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne,

miesto, kde sa znižuje počet jazdných pruhov z jednej strany.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na

vlečkové priecestie vnútri závodu,

železničné priecestie bez závor na odbočujúcej ceste vo vzdialenosti 240 m,

smer jazdy vlaku na železničnom priecestí.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený,

zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi,

zákaz parkovania prívesov.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu motocyklov,

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

vjazd motocyklom povolený.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nebezpečné stúpanie,

zákruta vľavo,

zákaz odbočovania vľavo.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde sa nachádza skládka posypového materiálu,

prácu na ceste, prípadne jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

zákaz práce na ceste.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde

sa často, prípadne pravidelne ženie dobytok po ceste (v blízkosti poľnohospodárskych objektov, pastvín a podobne),

sa často, prípadne pravidelne loví zver (v blízkosti lesných porastov, v horských oblastiach a podobne),

voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnu drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne).

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

štyri zákruty, prvá vpravo,

spôsob obchádzania štyroch prekážok,

nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.