Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 10 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odpočívadlo s objektmi služieb,

platené parkovisko,

obchodné centrum.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zníženie počtu jazdných pruhov,

zákazu vjazdu autobusom,

vyhradený jazdný pruh.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec zóny s dopravným obmedzením,

koniec obytnej zóny,

koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

zastávkový pruh,

zvýšenie počtu jazdných pruhov.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

električkový koľajový pás,

zastávka električky,

jazdný pruh vyhradený pre električky.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obytná zóna,

smerová tabuľa k miestnemu cieľu,

obec.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz parkovania,

parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím.

vyhradené parkovisko,

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zastávkový jazdný pruh,

obmedzenie v jazdnom pruhu,

návesť pred obchádzkou.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka,

prikázaný smer jazdy,

usporiadanie jazdných pruhov.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,

informuje o cieli v smere odbočenia,

informuje o uzávierke cesty a vyznačuje smer obchádzky.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka

označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli,

informuje o povinnosti pred vjazdom do tunela zapnúť stretávacie svetlomety,

označuje blízkosť vjazdu do tunela pre koľajové vozidlá.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zníženie počtu jazdných pruhov,

dopravná nehoda,

striedavé radenie.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou,

rýchlostná cesta,

diaľková návesť.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

práca na ceste,

zmena miestnej úpravy,

zóna s dopravným obmedzením.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o vzdialenosti k najbližšej obci,

informuje o názve najbližšej križovatky,

informuje vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku,

prekážku na ceste,

miesto, kde je zakázané parkovanie osobných automobilov.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

iné nebezpečenstvo,

prikázaný smer jazdy.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou,

informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov,

informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

prikázaný smer jazdy,

spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou,

úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy.