Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 12 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne,

oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz státia,

vyznačuje územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou,

rýchlostná cesta,

diaľková návesť.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby,

zastávka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

stanovište TAXI.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením,

pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde,

o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

priebeh úseku s jednosmernou premávkou,

priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

priechod pre chodcov,

priechod pre cyklistov,

priechod pre jazdcov na koní.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa (s dvoma cieľmi),

diaľková návesť,

návesť pred križovatkou.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

hranica okresu,

diaľková návesť,

návesť pred križovatkou.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz vjazdu autobusov do pravého jazdného pruhu,

jazdný pruh vyhradený pre autobusy pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom,

symboly vozidiel, ktorým je zakázané jazdiť v pravom jazdnom pruhu.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okraj vozovky,

miesto, kde je zakázané zastavenie a státie,

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste,

označuje uzávierku električkovej trate,

označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu

tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami,

tvar kríženia cesty so železnicou.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

pozor, deti,

obytná zóna,

označenie začiatku obce.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

označenie hranice kraja v jazyku národnostnej menšiny,

označenie konca hranice okresu v jazyku národnostnej menšiny,

označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz státia,

parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,

zastávka autobusov alebo trolejbusov.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa na vyznačenie príjazdu k rýchlostnej ceste,

smerová tabuľa na vyznačenie jednosmernej premávky,

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

označenie začiatku obce,

hranica kraja,

návesť pred križovatkou.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

prídavný jazdný pruh pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá,

vyhradený jazdný pruh,

počet jazdných pruhov pred križovatkou, a jazdný pruh určený pre nemotorové vozidlá.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

začiatok úseku s jednosmernou premávkou,

začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.