Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 2 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

spôsob obchádzania prekážky,

nebezpečenstvo šmyku,

dvojitá zákruta, prvá vľavo.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

dvojitá zákruta, prvá vľavo,

nebezpečenstvo šmyku,

nerovnosť vozovky.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

sklon vozovky vpravo,

železničné priecestie vo vzdialenosti 140 m,

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje hnať zvieratá v označenom úseku cesty,

upozorňuje na miesto, kde sa často dobytok preháňa cez cestu, alebo na úsek, kde sa ženie dobytok po ceste,

upozorňuje na miesto, kde často prebieha cez cestu zver.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

spôsob obchádzania štyroch prekážok,

štyri zákruty, prvá vpravo,

nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch,

úsek cesty, kde je premávka riadená striedavo,

miesto, kde má vodič prednosť pred protiidúcim vodičom.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zúžená vozovka (z oboch strán),

zníženie počtu jazdných pruhov (z oboch strán),

Koniec rýchlostnej cesty.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka,

prikázaný smer jazdy vľavo,

zákruta vľavo.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

spôsob obchádzania prekážky,

dvojitá zákruta, prvá vpravo,

nebezpečenstvo šmyku.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz odbočovania vpravo,

nebezpečné stúpanie,

zákruta vpravo.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,

vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,

zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký,

úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice,

povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie bez závor,

kríženie cesty s električkovou koľajou,

križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nespevnená krajnica,

odletujúci štrk,

padajúce kamene.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci,

umožňuje státie v nepárnych dňoch,

zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá,

označuje účelovú letiskovú komunikáciu,

zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám na letiskovú plochu.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania,

blízkosť letiska,

úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou,

prekážku cestnej premávky,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou.