Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 3 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 3. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo,

jazdné pruhy pred križovatkou,

nerovnosť vozovky.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje

vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám,

vjazd vozidlám vyznačených druhov,

predchádzanie vozidiel vyznačených druhov.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu bicyklov,

cestička k požičovni bicyklov,

cestička pre cyklistov; značka prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 140 m,

sklon vozovky vpravo,

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

vjazd cyklistom povolený,

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových motorových vozidiel,

zákaz vjazdu bicyklov.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m,

sklon vozovky vľavo,

železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz predchádzania osobných automobilov,

koniec zákazu predchádzania,

koniec zákazu obchádzania.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nerovnosť vozovky,

tunel,

zdvíhací most.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najvyššia dovolená rýchlosť,

najnižšia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz otáčania,

zákaz odbočovania vpravo,

prikázaný smer jazdy vpravo.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

obojsmerná premávka,

prednosť protiidúcich vozidiel.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným,

priklonenú strmú stráň zľava,

miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

križovatka, na ktorej platí zákaz odbočovania vpravo,

križovatka s vedľajšou cestou,

kríženie cesty sprava s lesnou alebo poľnou cestou.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

železničné priecestie jednokoľajové,

križovatku dvoch ciest rovnakého významu,

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu autobusov,

vjazd autobusom povolený,

jazdný pruh vyhradený pre autobusy.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje vjazd cyklistom,

upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú,

prikazuje cyklistom zastaviť.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhromažďujú alebo často vozovku prechádzajú deti (v blízkosti školy, detského ihriska a podobne),

zakazuje vstup detí,

upozorňuje vopred na miesto, kde sú dovolené hry detí na ceste.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu nemotorových vozidiel,

zákaz vjazdu záprahových vozidiel,

cesta pre záprahové vozidlá.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu,

tunel,

nadchod.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec zákazu zvukových výstražných znamení,

zákaz vjazdu vozidiel spôsobujúcich nadmerný hluk,

zákaz zvukových výstražných znamení.