Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 4 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz státia vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu,

zákaz vjazdu vozidiel užších ako 2,5 m,

zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vjazd

vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci,

obytným automobilom,

skriňovým vozidlám.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,

najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel,

na konečnú zastávku električky,

na zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné,

priechod pre chodcov v obci,

každú križovatku, kde je premávka riadená svetelnými signálmi.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,

označuje priechod pre chodcov a cyklistov; značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov,

označuje koniec cestičky pre chodcov a cyklistov.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návestná smerová tabuľa,

prikázaný smer jazdy,

jednosmerná premávka.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu,

upozorňuje na zvýšený alebo inak nebezpečný ľavý obrubník,

umožňuje pozdĺžne parkovanie na chodníku na ľavej strane jednosmernej cesty.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec zákazu zvukových výstražných znamení,

koniec zákazu zvukových a svetelných výstražných znamení,

zákaz zvukových výstražných znamení.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

podchod alebo nadchod,

priechod pre chodcov,

blízkosť školy.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje

vjazd motorovým vozidlá,

vjazd vozidlám vyznačených druhov,

predchádzanie vozidiel vyznačených druhov.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

obchádzať akékoľvek vozidlo.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

miesto kríženia cesty s diaľnicou,

prikázaný smer jazdy cez križovatku.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prednosť protiidúcich vozidiel,

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

obojsmerná premávka.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť,

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu autobusov,

vjazd autobusom povolený,

jazdný pruh vyhradený pre autobusy.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cestička pre jazdcov na koňoch; značka prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku,

zákaz vjazdu záprahových vozidiel; značka zakazuje vjazd záprahovým vozidlám vrátane jazdcov na koňoch,

priechod pre jazdcov na koňoch; značka označuje priechod pre jazdcov na koňoch.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer obchádzania vľavo,

nebezpečné stúpanie,

príkaz na otáčanie.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť,

najnižšia dovolená rýchlosť.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

cestička pre motocykle,

zákaz vjazdu malých motocyklov.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne),

vojsť do takto označeného úseku,

zastaviť v takto označenom úseku.