Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 5 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

slepá ulica,

zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),

zákaz vjazdu motorových vozidiel.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad,

slepú ulicu,

zastávku vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek,

zákaz vjazdu osobných automobilov,

zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok,

obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke,

cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť,

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

priechod pre chodcov,

zákaz vstupu chodcov,

pešia zóna.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

rýchlostnú cestu,

križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu,

kríženie cesty s lesnou alebo poľnou cestou.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený,

zákaz parkovania prívesov,

zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

zákaz vjazdu malých motocyklov,

cestička pre malé motocykle.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka zrušuje platnosť

všetkých predchádzajúcich zákazových dopravných značiek,

značiek Zákaz státia a Zákaz zastavenia,

značiek Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, Najvyššia dovolená rýchlosť a Najnižšia dovolená rýchlosť, ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,

vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,

zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vjazd

automobilov s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg,

všetkých motorových vozidiel,

nákladných automobilov vrátane ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje však vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka

umožňuje státie v párnych dňoch,

zakazuje zastavenie za značkou v nepárnych dňoch v mesiaci,

zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

vjazd motocyklom povolený,

zákaz vjazdu motocyklov.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje vojsť do hraničného pásma,

zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode,

prikazuje vodičovi podrobiť sa colnej kontrole.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz otáčania,

koniec zákazu otáčania,

prikázaný smer jazdy.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené,

zákaz státia motorových vozidiel, ktoré nedodržia vyznačený odstup,

prikázaná jazda vozidiel v kolóne.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu nemotorových vozidiel,

zúžená vozovka,

zákaz vjazdu všetkých vozidiel.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty,

koniec príkazu,

zákaz státia.