Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 6 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 6. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku,

zákaz státia na chodníku,

zvýšená krajnica.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

dve železničné priecestia vo vzdialenosti 80 m,

železničné priecestie viackoľajové,

miesto, kde sú v tesnej blízkosti dve križovatky.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m,

vyznačuje vzdialenosť k značke "Stoj, daj prednosť v jazde!", pre ktorú je zároveň predbežnou značkou,

upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

obchádzať akékoľvek vozidlo.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o smere a vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci),

prikazuje odbočiť vľavo,

vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz zastavenia,

státie dovolené v párnych dňoch,

koniec všetkých zákazov.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta,

jazdný pruh vyhradený pre osobné automobily,

parkovisko (pozdĺžne státie).

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť,

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer obchádzania,

zmena smeru okruhu,

jednosmerná premávka.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka,

smerová tabuľa (s jedným cieľom),

prikázaný smer jazdy.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná,

koniec rýchlostnej cesty,

koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie,

označuje úsek, kde je zakázané používať diaľkové svetlomety,

informuje vodiča o úseku, na ktorom môžu mať protiidúce vozidlá rozsvietené stretávacie svetlomety.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

rezervácia,

táborisko,

odpočívadlo.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde

v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke,

je vodič električky povinný dať prednosť v jazde,

sa nachádza zastávka električky bez nástupného ostrovčeka.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred slepou cestou,

návesť pred križovatkou,

zákaz odbočovania vpravo.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákruta vľavo,

návesť pred obchádzkou,

prikázaný smer jazdy.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

vyznačuje vzdialenosť k značke "Stoj, daj prednosť v jazde!", pre ktorú je zároveň predbežnou značkou,

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m,

upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje o

blízkosti nemocnice,

mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc,

nepretržitom záchrannom systéme.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

okruh,

jednosmerná premávka,

smerová tabuľa na označenie obchádzky.