Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 7 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákruta vpravo,

prikázaný smer jazdy vpravo,

jednosmerná premávka.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

miesto kríženia cesty s diaľnicou,

prikázaný smer jazdy cez križovatku.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na križovatku tvaru "T",

označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

pešia zóna,

parkovisko,

polícia.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta,

hlavná cesta,

vedľajšia cesta.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zvýšenie počtu jazdných pruhov,

prikázaný smer jazdy priamo a vpravo,

zákruta vpravo.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nebezpečenstvo šmyku,

zvýšená krajnica,

parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím

označuje zastávku železničného vozidla,

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať,

označuje železničné priecestie strážené osobou pribratou na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje hlavnú cestu,

vyznačuje spôsob radenia sa pred križovatkou,

informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cestička pre vyznačených užívateľov; prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,

zákaz vstupu chodcov a cyklistov,

cestička k predajni bicyklov.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

zastávku pravidelnej verejnej dopravy osôb,

slepú cestu,

vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie,

použiť svetelné výstražné znamenie,

pri zastavení alebo státí použiť výstražnú funkciu smerových svietidiel.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

spomaľovací prah,

tunel,

vyjazdené koľaje.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

podchod alebo nadchod,

priechod pre chodcov,

metro.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej,

je návesťou pred obchádzkou,

informuje o názve a vzdialenosti k najbližšej diaľničnej križovatke s uvedením čísel križujúcich komunikácií.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

diaľnica,

podjazd alebo nadjazd,

hlavná cesta.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na križovatku tvaru "T",

označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdné pruhy pred križovatkou,

nerovnosť vozovky,

prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom),

smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu,

smerová tabuľa k miestnemu cieľu.