Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 8 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

križovatku dvoch ciest rovnakého významu,

hlavnú cestu,

vedľajšiu cestu; značka sa môže používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o uzávierke cesty,

vyznačuje obmedzenie v jazdnom pruhu,

informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere jeho obchádzania.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

podjazd alebo nadjazd,

diaľnica,

hlavná cesta.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou,

návesť pred slepou cestou,

zákaz odbočovania vpravo.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

miesto, kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah,

miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás,

parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cesta II. triedy,

rýchlostná cesta,

medzinárodná trasa.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici,

diaľnica.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cestička pre cyklistov,

obytná zóna,

priechod pre cyklistov,

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou s obmedzením; značka informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou,

prikázaný smer jazdy,

zákaz vjazdu traktorov.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz predchádzania,

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

prednosť protiidúcich vozidiel.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,

parkovisko vyhradené pre autobusy,

zastávka autobusu.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

hlavná cesta,

rýchlostná cesta,

vedľajšia cesta.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná,

koniec rýchlostnej cesty,

koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

jazdné pruhy pre pomalé vozidlá,

zvýšenie počtu jazdných pruhov,

spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu,

slepá cesta,

križovatka tvaru "T".

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vstupu chodcov,

priechod pre chodcov,

pešia zóna.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

platené parkovisko,

zákaz parkovania v párnych dňoch,

parkovisko s parkovacím kotúčom.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

tunel,

vyjazdené koľaje,

spomaľovací prah.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke,

cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy,

odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,

parkovisko vyhradené pre trolejbusy,

zastávka trolejbusu.