Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 9 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odstavná plocha pre vozidlá s nadrozmerným nákladom,

núdzová odstavná plocha,

parkovisko.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

hlavnú cestu, a to najmä v obci,

stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú v blízkosti okraja vozovky,

okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka

je návesťou pred obchádzkou,

informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej,

informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšieho kruhového objazdu, prípadne aj o vzdialenosti k nemu.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka,

návestná smerová tabuľa,

prikázaný smer jazdy.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta,

smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste,

zákaz vjazdu osobných automobilov.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec parkoviska,

koniec rýchlostnej cesty,

koniec vyhradeného jazdného pruhu.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz otáčania sa na diaľnici,

koniec hlavnej cesty,

koniec diaľnice.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

medzinárodná trasa,

najvyššia dovolená rýchlosť,

cesta II. triedy.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania,

upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania,

označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou,

informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov,

informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje jazdné pruhy pre vozidlá podľa ich maximálnej konštrukčnej rýchlosti,

určuje najnižšie dovolené rýchlosti, ktorými smú jazdiť vozidlá v príslušných jazdných pruhoch,

obmedzuje najvyššie dovolené rýchlosti v príslušných jazdných pruhoch.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje o

názvoch najbližších výjazdov z diaľnice a o vzdialenosti k nim,

smere príjazdu na diaľnicu s uvedením cieľa,

o cieľoch a počtoch jazdných pruhov v priamom smere.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vstupu chodcov,

cestička pre chodcov; značka prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku,

priechod pre chodcov; značka upozorňuje na nebezpečenstvo pohybu chodcov na vozovke.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz predchádzania,

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

prednosť protiidúcich vozidiel.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne,

je návesťou pred križovatkou,

je smerovou tabuľou s diaľkovým cieľom.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec pešej zóny,

koniec zákazu hier na ceste,

koniec obytnej zóny.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cesta III. triedy,

medzinárodná trasa,

cesta II. triedy.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

lietadlá,

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

smerová tabuľa k inému cieľu.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zmena smeru jazdy,

prikázaný smer jazdy,

vyhradené jazdné pruhy.