Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 10 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne s modrým,

1. červené, 2. vaše vozidlo súčasne s modrým, 3. zelené,

1. modré, 2. červené, 3. zelené, 4. vaše vozidlo.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

prvé súčasne s modrým vozidlom,

štvrté súčasne so zeleným vozidlom.

Otázka č. 3 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

druhé,

prvé.

Otázka č. 4 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom,

červené vozidlo.

Otázka č. 5 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. žlté, 4. zelené,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené,

1. žlté, 2. zelené, 3. červené, 4. vaše vozidlo.

Otázka č. 6 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené, 4. modré,

1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. zelené, 4. modré,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré, 4. zelené.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

posledné,

prvé.

Otázka č. 9 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo.

Otázka č. 10 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom,

zelené vozidlo.

Otázka č. 11 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. vaše vozidlo súčasne so žltým, 3. červené,

1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým,

1. vaše vozidlo súčasne so žltým, 2. zelené, 3. červené.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

druhé,

prvé.

Otázka č. 13 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné súčasne so žltým vozidlom.

Otázka č. 14 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,

1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,

1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka.