Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 3 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 3. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Otázka č. 3 (za 3 body)

V poradí druhé prejde okolo prekážky

žlté vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 4 (za 3 body)

Prednosť v jazde má vodič

červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu,

modrého vozidla, pretože prichádza zľava,

modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde.

Otázka č. 5 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

červené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 6 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Ako prvé vojde do križovatky

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta,

vodiča žltého vozidla.

Otázka č. 9 (za 3 body)

V poradí druhé prejde okolo prekážky

modré vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 10 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Otázka č. 11 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Vodič červeného vozidla smie

na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere,

prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov,

na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere.

Otázka č. 13 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Otázka č. 14 (za 3 body)

Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

druhé,

tretie,

prvé.