Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 4 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,

vodič červeného vozidla odboču¬júceho vľavo je povinný dať pred¬nosť v jazde protiidúcemu zelené¬mu a žltému vozidlu a električkám idúcim z obidvoch smerov,

vodiči protiidúceho zeleného a žltého vozidla a protiidúcej električky majú prednosť pred červeným vozidlom,

vodič červeného vozidla odboču¬júceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé

protiidúce zelené a žlté vozidlo,

obidve električky,

červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom.

Otázka č. 3 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 4 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. červené, 3. modré,

1. zelené, 2. modré, 3. červené.

Otázka č. 5 (za 3 body)

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.

Otázka č. 6 (za 3 body)

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené,

1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté,

1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Ako druhé vojde do križovatky

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 9 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

modré vozidlo súčasne s obidvoma električkami,

zelené vozidlo.

Otázka č. 10 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám.

Otázka č. 11 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

modré vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Na tento pokyn policajta

je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.

Otázka č. 13 (za 3 body)

Vodič červeného vozidla

je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla obídenie prekážky,

má pred vodičom modrého vozidla prednosť, pretože v jeho jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla aj vodičovi zeleného vozidla obídenie prekážky.

Otázka č. 14 (za 3 body)

Vodič modrého vozidla

je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky,

má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky.