Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 5 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Tento pokyn policajta znamená

voľno pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a "Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,

voľno pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,

voľno pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté,

1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené,

1. červené, 2 modré, 3. žlté, 4. zelené.

Otázka č. 3 (za 3 body)

Vodič modrého vozidla

nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu určenom na predchádzanie,

má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá.

Otázka č. 4 (za 3 body)

V poradí tretie prejde okolo prekážky

zelené vozidlo,

červené vozidlo,

žlté vozidlo.

Otázka č. 5 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 6 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Tento pokyn policajta znamená

Voľno pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a "Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,

Voľno pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,

Voľno pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla.

Otázka č. 9 (za 3 body)

Tento pokyn policajta znamená "Stoj!" pre vodiča

modrého a vodiča červeného vozidla,

zeleného a vodiča čierneho vozidla,

modrého a vodiča žltého vozidla.

Otázka č. 10 (za 3 body)

Na tento pokyn policajta

je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.

Otázka č. 11 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. modré, 3. žlté,

1. modré, 2. zelené, 3. žlté,

1. žlté, 2. zelené, 3. modré.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

vodiča žltého vozidla,

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.

Otázka č. 13 (za 3 body)

V poradí tretie prejde okolo prekážky

modré vozidlo,

žlté vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 14 (za 3 body)

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

vodiča zeleného vozidla,

vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.