Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 6 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 6. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

posledné,

prvé.

Otázka č. 3 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

žlté vozidlo.

Otázka č. 4 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo,

1. modré. 2. vaše vozidlo. 3. zelené.

Otázka č. 5 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 6 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo,

1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. modré.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 9 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. žlté, 2 .červené, 3. vaše vozidlo,

1. žlté, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. červené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo.

Otázka č. 10 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. červené, l. zelené, 3. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené,

Otázka č. 11 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo prichádzajúce sprava,

protiidúce modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo,

všetky tri súčasne,

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré.

Otázka č. 13 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. červené súčasne so zeleným,

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

Otázka č. 14 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.