Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 8 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

modré vozidlo,

vaše vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 3 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 4 (za 3 body)

V poradí posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo,

modré vozidlo súčasne s červeným.

Otázka č. 5 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

modré vozidlo,

zelené vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 6 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. modré, 3. vaše, vozidlo,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené,

1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

posledné,

druhé.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 9 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 10 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

žlté vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 11 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

červené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Ako prvé prejdú cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava,

vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

obidve električky súčasne.

Otázka č. 13 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené,

1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.

Otázka č. 14 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

električka,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.