Testy z autoškoly on-line

Test Križovatky 9 - testy z autoškoly
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Križovatky 9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

posledné,

druhé,

prvé.

Otázka č. 2 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo súčasne s modrým,

červené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne s modrým.

Otázka č. 3 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo súčasne s električkou č. 1,

zelené vozidlo súčasne s električ¬kou č. 1 a električkou č. 2,

vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom,

Otázka č. 4 (za 3 body)

V poradí tretie prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 5 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí

1. obidve električky súčasne, 2. vaše vozidlo súčasne s modrým,

1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. obidve električky súčasne,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. obidve električky súčasne.

Otázka č. 6 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

električka súčasne s vašim vozidlom,

žlté vozidlo.

Otázka č. 7 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 8 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom,

zelené vozidlo.

Otázka č. 9 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 10 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

prvé,

druhé.

Otázka č. 11 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

druhé,

posledné.

Otázka č. 12 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo súčasne s modrým, 2. žlté, 3. zelené,

1. vaše vozidlo súčasne s modrým. 2. zelené, 3. žlté,

1. zelené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo súčasne s modrým.

Otázka č. 13 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé súčasne so zeleným vozidlom,

tretie súčasne so zeleným vozidlom,

posledné.

Otázka č. 14 (za 3 body)

Ako posledné prejdú cez križovatku

električka č. 1 súčasne s vašim vozidlom,

vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2,

električka č. 1 súčasne s električkou č. 2.